VI GÖR

Våra uppdrag kan se väldigt olika ut. Ibland förstår vi inte vart vi är på väg, bara att vi är på väg. I dialog med dig undersöker vi det närmare och designar ett upplägg som förflyttar dig, gruppen eller organisationen dit ni behöver.

Facilitering

 

Facilitering handlar om att underlätta för en grupp att nå ett visst mål genom att ta hand om processen dit. Det är en nyckelkompetens för alla som jobbar med människor och möten. Det är ett förhållningssätt som bygger på att skapa förtroende och samspel där gruppen tar ansvar för resultatet. Där delaktighet och kreativitet skapas och gruppen tänker tillsammans och tänker nytt. Allt mot ett bestämt mål. Vi på Vindöga har utbildat 1000 tals facilitatorer genom åren och har även den unika kunskapen att certifiera facilitatorer. Vi designar och faciliterar nya uppdrag varje vecka. Det kan vara projektmöten, ledningsgruppsmöten, längre förändringsarbeten, workshop från några timmar till flera dagar, från 5 till 500 deltagare.

Självutveckling och ledarutveckling

 

Du kan leda andra lika långt som du har lett dig själv. Inte längre. Därför är ett medvetet självledarskap grunden till ett utvecklande ledarskap. Därifrån tar vi steget in till att utveckla relationer och grupper för att skapa kloka och långsiktiga beslut som skapar välmående och resultatstarka organisationer. Vi jobbar både med process och utbildning.

 

Coachning

 

Det är i livets små utrymmen vi skapar de största förändringarna. Ett sätt att aktivt skapa dessa utrymmen, förstå sig själv och sen göra medvetna val, är coachning. Det ger dig möjlighet att utveckla ditt sätt att tänka, vara och lära. Att ha ett coachande förhållningssätt som ledare får andra att växa och utvecklas. Ofta handlar det om att ställa rätt frågor, inte att ge svar. Effekten blir mer trygga, självmedvetna och självständiga medarbetare.

 

Corporate retreats

 

Förmågan att skapa ett bra tillstånd i sig själv är en viktig egenskap i ett soulfull leadership. För att göra detta behöver vi inkludera mer än bara hjärnan i våra jobb och i vårt liv. Vi behöver bjuda in även kroppen och själen. En kropp som mår bra hjälper hjärnan att tänka klart och skarpt. När själen inkluderas i processen ökar förmågan att vara kreativ och skapande. Ur detta föds resultat och framgång.

 

På våra retreats skapas det ett utrymme där din närvaro bjuds in. Med den kan du skapa magi. Eller nöja dig med att minska din inre stress för att istället bygga din motståndskraft.

 

På våra Corporate retreats jobbar vi med vårt inre ledarskap. Vi utövar mindfullness och yoga. Tillsammans undersöker vi din relation till dig själv, till andra, till ditt yrke och dina drömmar. Vi lär oss om compassion leadership. Vi lär känna oss själva och våra styrkor och överdrivna styrkor, vad vi motiveras av och hur vi kommunicerar.  Du har också möjlighet till individuell coachning. Vi kopplar allt till ditt ledarskap över dig själv, din grupp eller din organisation.

Sara Sjöblom

sara@vindoga.nu

+46 704 905 712

Jonas Roth Sjölblom

jonas@vindoga.nu

+46 706 243 740